فرتیژست®

فرتیژست®

شیاف فرتیژست®

حاوی پروژسترون و به صورت 200 و 400 میلی گرمی توسط داروسازی ابوریحان ارائه می گردد.

مکانیسم عمل:مهار تخمک گذاری، افزایش ویسکوزیته مخاط سرویکس، افزایش پذیرش اندومتر

  • دارو ممکن است موجب افزایش وزن بیمار گردد، وزن خود راروزانه کنترل کنید و چنانچه در هفته بیش از 2.5 کیلوگرم افزایش وزن داشتید به پزشک اطلاع دهید.
  • در طول دوره مصرف فشار خون به طور مرتب کنترل و تستهای کبدی مانند AST و ALT  و بیلی روبین کنترل شود.
  • اگر دیابت دارید قند خون خود را مرتبا چک کنید.
  • در صورت بروز تغییرات احساسی، عاطفی، ذهنی، خلق و خو پزشکتان را مطلع سازید.
English