فمولایف ®

فمولایف ®

فمولایف ®
هیدروکسی پروژسترون کاپروات

شکل دارویی: آمپول 500 میلی گرم در 2 میلی لیتر
دسته دارویی: پروژستین

موارد مصرف:
پیشگیری از زایمان زودرس در مادران با یکبار سابقه زایمان زودرس
آمنوره
خونریزی غیر معمول رحمی
سنجش تولید داخلی استروژن

مزایا:
حمایت از فاز لوتئال در سه ماهه دوم بارداری
اثر درمانی طولانی تر نسبت به سایر پروژسترون ها
تحمل بهتر توسط بیمار به دلیل دفعات کمتر تزریق

موارد احتباط:
چنانچه سابقه تشنج، آسم، دیابت ، مشکل قلبی، کبدی و کلیوی دارید و پزشک برایتان فمولایف® تجویز کرده، او را آگاه سازید.
لزوم مراجعه به پزشک در صورت بروز خونریزی رحمی، لکه بینی یا خونریزی منقطع با گذشت سه ماه از شروع درمان، به تاخیر افتادن قاعدگی به مدت 45

English