مناقصه خارجی

 

 

                                                                                            آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه                                                                                 

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرمFC 400/ 02  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/03/11  به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

نام ماده

مقدار

دیکلوپروستنول سدیم In House 300 grams  
فلونکسین مگلوماین USP-NF 600 Kgs
فلورفنیکل In house 1500 kgs
فکسوفنادین هیدروکلراید 700 kgs
مومتازون فروآت 4 kgs
کتوپروفنUSP-NF 1200 kgs
سولامر کربنات 400 kgs
ویتامین ای پودر دی-ال آلفاتوکوفرول 500IU/G 400 kgs
میزوپروستول (رقیق شده در اچ پی ام سی 1% )In House 5 kgs
پامیدرونات دی سدیم پنتاهیدرات BP  

1 kg

ارلیستات  

3000 kgs  

ایزوفلوپردون استات  

5 kgs  

دینوپروست ترومتامین 15 kgs
اپلرنون میکرونایزد 200 kgs
داینوژست میکرونایزد In house 10 kgs  
دزوژسترول میکرونایز BP 3 kgs  

                                                                                                                                             فرمFC 400/ 02  

       

 

 

 

 

 

English