منابع انسانی

منابع انسانی

شركت داروسازي ابوريحان بر اين باور است كه مهمترين عامل در ساخت محصولات با كيفيت وجود افراد متخصص است . اين شركت آموزش پرسنل خود را در اولويت اصلی قرار داده و پيوسته دانش افراد خود را بمنظور تطبيق علوم آنها با منابع علمي مورد نیاز مورد ارزيابي قرار مي دهد. اغلب متخصصان اين شركت در دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزش در زمينه هاي مختلف شرکت می نمایند با توجه به رشد چشمگير تعداد و گروه های محصولات ابوریحان، ما مفتخر به ايجاد شغل براي جوانان تحصيلكرده ايراني هستيم كه در اين شركت مشغول به فعاليت می باشند.

 

English