قابل توجه سهامداران محترم

 

قابل توجه سهامداران محترم

    احتراما”، پیرو مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/27 (مصوب افزایش سرمایه)، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران می رساند درصورت مالکیت سهام شرکت داروسازی  ابوریحان در تاریخ فوق ،خواهشمند است با مراجعه به لینک mybours.com نسبت به دریافت و تکمیل گواهینامه  حق تقدم خرید  اقدام نموده  و به آدرس پستی :تهران سه راه تهرانپارس-خیابان آیت الله خوشوقت-مقابل هتل بزرگ شهر -پلاک1 کد پستی 1654613111 و یا صندوق پستی 1568-16765 بنام شرکت داروسازی ابوریحان ارسال نمایند.

 

                                                                                                       امور سهام

English