فروش داخلی

شركت داروسازي ابويحان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان داروهای انسانی و دامی، در حوزه های مختلف فرآورده های دارویی شامل: قرص، دراژه، کپسول، آمپول ، ویال، کرم، پماد و ژل فعالیت گسترده در کشور دارد. واحد فروش ابوریحان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از جمله ارتقای رضایت مندی مشتریان، از طریق ارتباط و تعامل متقابل با اصلی ترینشرکت های توزیع دارو در کشور شامل توزیع داروپخش، هجرت ، پخش اکسیرو همچنین مراکز بهداشت استان های مختلف ، با استفاده از نیروی متخصص و مجرب در جهت افزایش سلامت جامعه گام برمی دارد.

English