رکورد تازه ابوریحان

رکورد تازه ابوریحان

تولید بیش از ۱.۸ میلیارد واحد دارو در سال ۹۹

داروسازی ابوریحان موفق به ثبت رکورد تولید بیش از ۱میلیارد و ۸۲۰ میلیون واحد دارو در سال ۱۳۹۹ شد.

این میزان که از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارد در شرایطی به‌دست آمده که صنعت داروسازی کشور با مشکلاتی از قبیل کمبود مواد اولیه، تحریم، قوانین دست و پاگیر صادراتی و تهدیدات نرخ ارز دست به گریبان است.

English