تماس با ما

بازدید کننده محترم

موجب امتنان است در صورت تمايل به برقراري ارتباط با هر يک از واحدهاي شرکت، فرم زير را کامل کنيد.

آدرس كارخانه :تهران -نبش سه راه تهرانپارس مقابل هتل شهر پلاك 1 صندوق پستي 1568-16765 كدپستي 1654613111

تلفن: 77707173 21 98+

 تلفن واحد بازاریابی انسانی : 77715554 21 98+فکس: 77702066 21 98+

 تلفن واحد بازاریابی دامی : 7788319821 98+   فکس: 77702066 21 98+

ایمیل: info@aburaihan.com

ایمیل  واحد بازاریابی انسانی: marketing@aburaihan.com

ایمیل  واحد بازاریابی دامی: Marketing_Vet@aburaihan.com

English