بالینی دامی

شرکت داروسازی ابوریحان يكي از اصلي ترين توليدكنندگان داروهاي هورموني انساني ودامي در ايران است. اين شركت با 44 سال سابقه مفيد نقش بزرگي را در بهبود وپيشرفت صنعت داروسازي ايران ايفا مي نمايد.
واحد تولید داروهای دامپزشكي شرکت داروسازی ابوریحان از سال 1991 راه اندازی گردیده و در حال حاضر تولید کننده 23 قلم داروی دامپزشكي ووارد كننده يك قلم داروي دامي میباشد و موافقت اولیه تولید 19 قلم محصول دامی جديد را گرفته که به زودی اين محصولات تولید و به بازار ارائه خواهند شد.
این شرکت جهت تولید محصولات انسانی و دامی خود، با تهیه مواد اولیه از معتبرترین تولید کنندگان و با رعایت دقیق قوانین  GMPوضوابط WHO در ساخت و کنترل داروها و همچنین بر اساس استانداردهای بین المللی USP ، BP ، EP بهترین محصولات دارویی رابا اثربخشی کلینیکی مطلوب، تولید وعرضه می نماید.
شرکت داروسازی ابوریحان جهت بررسی اثربخشی محصولات دامپزشكي در مقايسه با محصولات مشابه از شركتهاي صاحب نظر خارجي  با دانشكده هاي دامپزشكي و مراکز معتبر دانشگاهی هماهنگی لازمه را انجام داده و بعد از تائید پروپوزال توسط اداره سازمان دامپزشکی آزمایشات فارمی انجام ميگيرد.

در اينجا ليست مطالعات باليني شركت داروسازي ابوريحان و مراحل انجام آنها ارائه شده است .

محصولات دامی                                                  عنوان                                                                                                                           دانشگاه     نتایج      
محلول تزريقي وتوکارب® % 12

ايميدوكارب دي پروپيونات

بررسی اثربخشی محلول ایمیدوکارب در درمان بیماری بابزیوزیس در 10 راس گوسفندپس از آلودگی تجربی به بابزیوزیس در مقایسه با محصول ایمیزول شرکت عرفان دارو 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
محلول تزريقي وتوفن   ® 

کتوپروفن

بررسی اثر بخشی محلول تزریقی کتوپروفن 10%درمقایسه باکتوبروفن شرکت نصردر موارد لنگش درگاودر تعداد30راس گاو وگوساله نر

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتامینازن  ®

دیمینازن استوریت

ارزیابی کیفی اثر دیمینازن شرکت ابوریحان بر علیه بابزیااویس در تعداد 13 راس گوسفند آلوده به اجرام بابزیایی در مقایسه با دیمینازن شرکت رازک.  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتاپردون  ®

ایزوفلوپردون استات

بررسی اثر بخشی وتاپردون در 30 راس گاو مبتلا به لنگش پا ودرمقایسه با محلول تزریقی دگزامتازون. 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزبه اتمام رسيده است اينجا را كليك كنيد
محلول تزريقي وتوسپت  ®

بوسرلین استات

بررسی کارایی پروستاگلاندین طبیعی و صناعی و   GnRHتهیه شده توسط شرکت داروسازی ابوریحان.
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتاپروست ®

کلوپروستنول استات

بررسی کارایی پروستاگلاندین طبیعی و صناعی و   GnRHتهیه شده توسط شرکت داروسازی ابوریحان
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتاسترول  ®

استرادیول بنزوات

تعیین کیفیت کلوپروستنول واسترادیول بنزوات در40 راس گاو هلشتاین در مقایسه با داروی مشابه خارجی (استرون) .

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتالایز  ®

دینوپروست ترومتامین

بررسی عملکرددینوپروست شرکت ابوریحان درتعداد  22 راس تلیسه هلشتاین سالم در مقایسه با داروی لوتالایز شرکت آپجان

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
محلول تزريقي فلورفنیکل  %30 بررسی اثرات درمانی داروی فلورفنیکل در درمان عفونتهای دستگاه تنفسی گاو درتعداد60راس گاو وگوساله در مقایسه با اکسی تتراسیکلین 10%

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتارولین®

آلارلین استات

تعیین کیفیت وتارولین در 12 راس گاو هلشتاین

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 وتوسیدر ®

سیدر

تعیین کیفیت وتوسيدر در 12 راس گاو هلشتاین

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتولکس ®

بوپارواکن

بررسی اثرمحلول تزریقی وتولكس شرکت ابوریحان در 10راس گوساله آلوده  در مقایسه با داروی مشابه .

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به اتمام رسيده است
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتامیزول®

لوامیزول  %5/ 7

بررسی اثر بخشی وتامیزول در مقایسه با لوامیزول ساخت نوربروک در 60راس دام آلوده

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتاکائین®

لیدوکائین+آدرنالین %2

کار آزمایی بالینی تاثیر بی حس کنندگی داروهای لیدوکائین هیدروکلراید 2% همراه با آدرنالین بی تارترات در مقایسه با داروی Alfacaine بعنوان شاهد در40 راس گاو .

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
محلول تزريقي وتاسول ®%24

سولفاد یازین+تری متوپریم

بررسی اثر بخشی وتاسول 24% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی در 20 راس گوساله .

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزريقي وتاسول®%48

سولفاد یازین+ تری متوپریم

بررسی اثر بخشی وتاسول 48% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی در 20 راس گوساله .

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی اکسی تتراسیکلین %5 بررسی اثر بخشی اكسي تتراسيكلين 5% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی 

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی اکسی تتراسیکلین  % 10 بررسی اثر بخشی اكسي تتراسيكلين 10% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی اکسی تتراسیکلین%20 برسی اثر بخشی اكسي تتراسيكلين 20% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی انرووت®% 5

انروفلوکساسین

بررسی اثر بخشی انرووت 5% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی انرووت® %10
انروفلوکساسین
بررسی اثر بخشی انرووت 10% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی مایکووت® % 30

تیل مایکوزین30

بررسی اثر بخشی مايكووت 30% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 دانشکده دامپزشکی شهیدچمران اهواز درحال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی جنتاوت ®% 5

جنتا مایسین 5

بررسی اثر بخشی جنتاوت 5% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 دانشکده دامپزشکی فردوسی مشهد
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی تایلوزین % 5 بررسی اثر بخشی تايلوزين5% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی.

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی تایلوزین % 20 بررسی اثر بخشی تايلوزين 20% شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی AD3E (فورت) بررسی اثر بخشی AD3E (فورت) شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی مگنووت کلسیم +فسفر منیزیم بررسی اثر بخشی مگنووت شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی فنیل بوتازون + دگزامتازون بررسی اثر بخشی فنیل بوتازون + دگزامتازون شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 دانشکد دامپزشکی دانشگاه اروميه
در حال عقد قرارداد
اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی اکسی تتراسیکلین + فلونکسین بررسی اثر بخشی محلول تزریقی اکسی تتراسیکلین + فلونکسین شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی AD3E-C بررسی اثر بخشی AD3E-C شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
 محلول تزریقی لينكومايسين+اسپكتينومايسين بررسی اثر بخشی لينكومايسين + اسپكتينومايسين شرکت داروسازی ابوریحان در مقایسه با محصول مشابه خارجی.

 

 در حال عقد قرارداد اينجا را كليك كنيد
English