انتصاب جناب آقای سبحانی نیا به عنوان عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی

انتصاب جناب آقای سبحانی نیا به عنوان عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی

طی حکمی از سوی دکتر فرهت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین، جناب آقای مرتضی سبحانی نیا به عنوان عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت داروسازی ابوریحان منصوب شد.
این ارتقا از درون مجموعه را به فال نیک گرفته و ضمن تبریک به ایشان و مدیرعامل محترم، آرزومندیم این انتصاب سرمنشاء خیر و برکت برای داروسازی ابوریحان گردد.
همچنین جناب آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی از مجموعه هیات مدیره و شرکت خداحافظی نمودند که ضمن قدردانی از زحمات ایشان، آرزوی توفیق روزافزون می نماییم.

English