اخبار

آمار پیشرو در صنعت

آمار پیشرو در صنعت

شرکت داروسازی ابوریحان از شرکتهای تابعه شستا، در رتبه بندی معتبر  IMI100 موفق شد در بین کلیه شرکتهای داروسازی کشور، رتبه اول ارزش ویژه را در سال ۱۳۹۸ کسب نماید.

ادامه ...
English