ابوریحان میزبان توزیع داروپخش شد

ابوریحان میزبان توزیع داروپخش شد

کارکنان مراکز تهران 1 و تهران تخصصی توزیع داروپخش، مهمان خانواده بزرگ داروسازی ابوریحان شدند.
در این نشست صمیمی و علمی که با حضور مدیران منطقه و مرکز توزیع داروپخش برگزار شد؛ بعد از صحبت های مدیران فروش و بازاریابی، روسا و سوپروایزها به همراه تیم نمایندگان علمی و نیز سرپرست های فروش، درباره سبد محصولات ابوریحان، تاثیر پاندمی کووید 19 بر بازار دارو، رفع موانع فروش و داروهایی که بزودی لانچ خواهند شد، گفتگو و تبادل نظر نمودند.

English