Cabolin

Cabolin
راهنمای مصرف داروی Cabolin

کابولین®

قرص های 0.5و 1 میلی گرمی کابولین® محتوی داروی کابرگولین هستند.

کابولین® آگونیست دوپامین، ضد هیپرپرولاکتینمی است.

آگونیست طولانی اثر رسپتورهای دوپامین به خصوص  D2می باشد. این دارو با فعال کردن عصب های دوپامینرژیک باعث مهار ترشح هورمون پرولاکتین از غده هیپوفیز قدامی می شود.

کابولین® در کلیه اختلالات مرتبط با بالا بودن سطح پرولاکتین بدن استفاده میشود.

 مصرف همزمان این دارو با الکل و برخی داروها موجب گیجی،خستگی و خواب آلودگی میگردد. ممکن است این دارو سبب تغییر خلق و خو گردد. در صورت مصرف هرگونه داروی همزمان با کابولین® و یا تغییر رفتار به پزشک خود اطلاع دهید.

جهت مشاهده راهنمای کامل کلیک کنید

English