اخبار
icon
بازدید هیئت وزارت بهداشت کشور اوگاندا از خطوط تولید شرکت داروسازی ابوریحان

بازدید هیئت وزارت بهداشت کشور اوگاندا از خطوط تولید شرکت داروسازی ابوریحان

 

شرکت داروسازی ابوریحان به عنوان قوی ترین تولید کننده دارو های هورمونی در ایران  فعالیت خود را در بازارهای آفریقایی  و کشور اوگاندا  احیا نموده است . 
با توجه به اینکه این شرکت در سال 2010  برای اولین بار موفق به کسب گواهی GMP از وزارت وبهداشت کشور اوگاندا  شده بود، در سال 2018  نیز مجددا " میزبان  بازرسین و  نمایندگان وزارت بهداشت  این کشور است .
 بازدید کنندگان  از اوگاندا جهت تمدید GMPدر تاریخ های 23 و 24 اردیبهشت 97 طی دو روز ازکلیه خطوط تولید  این شرکت بازدید به عمل آوردند.
 امید است  طی روز های آتی با در یافت مجدد گواهی  GMPاز  این کشور  زمینه های لازم و مساعد جهت ثبت شرکت داروسازی ابوریحان و افزایش  صادرات  محصولات   مهیا گردد .