اخبار
icon
مقام های ارشد وزارت بهداشت عمان مهمان شرکت داروسازی ابوریحان

مقام های ارشد وزارت بهداشت عمان مهمان شرکت داروسازی ابوریحان 

هیاتی از وزارت بهداشت کشور عمان با همراهی بخش خصوصی صنعت داروی آن کشور هفدهم بهمن ماه 1396 مهمان شرکت داروسازی ابوریحان بودند . این اتفاق با مذاکرات سازنده و بازدید از خطوط تولید همراه بود.
ابوریحان بعنوان یکی از معدود تولیدکنندگان ایرانی است که مجوز ثبت محصولات خود را در کشور عمان از وزارت بهداشت این کشور دریافت کرده است .