اخبار
icon
برگزاری مانور تخلیه اضطراری واحدها

برگزاری مانور تخلیه اضطراری واحدها

واحد HSE با هدف ارتقاء سطح فرهنگ HSE سازمان و ایجاد آمادگی جهت مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری در مورخ 21/04/95 اقدام به برگزاری مانور تخلیه اضطراری واحدها نمود.