اخبار
icon
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان برای سال مالی منتهی به 29/12/1394

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) با حضور سهامدارن شرکت، از ساعت 10 الی 12 مورخ 08/03/1395 محل هتل بین المللی شهر برگزار گردید.