اخبار
icon
برگزاری سمینار یکروزه دامپزشکی به میزبانی شرکت داروسازی ابوریحان

برگزاری سمینار یکروزه دامپزشکی به میزبانی شرکت داروسازی ابوریحان

سمینار یکروزه دامپزشکی با حضور اساتید دانشگاه ، مسئولین و دامپزشکان محترم هولدینگ کشاورزی و دامپروری پارس در مورخ 08/07/94از ساعت 9 الی 16:30 در سالن سمینار هتل رامتین به میزبانی شرکت داروسازی ابوریحان برگزار گردید