اخبار
icon
انتخاب غرفه هلدینگ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، بعنوان واحد برتر

انتخاب غرفه هلدینگ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، بعنوان واحد برتر در زمینه نظم و انضباط و رعایت مقررات

 

در مراسم اختتامیه نمایشگاه «تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه پایدار« از واحد های برتر شرکت کننده در نمایشگاه تقدیر و لوح یابود و تندیس نمایشگاه به نمایندگان واحدهای برگزیده تقدیم شد.

در بین واحدهای برتر ، هلدینگ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به عنوان واحد برتر در زمینه نظم و انضباط و رعایت قوانین و مقررات، معرفی گردید