اخبار
icon
دریافت لوح سپاس و تندیس به پاس عملکرد درخشان واحد تولیدی

دریافت لوح سپاس و تندیس به پاس عملکرد درخشان واحد تولیدی و احراز شاخصه های لازم برای اعتلای صنعت و معدن و تجارت در روز صنعت و معدن