اخبار
icon
برپایی نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در شرکت داروسازی ابوریحان با مشارکت سازمان بهزیستی

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد با مشارکت سازمان بهزیستی در مورخ 94/3/31در رستوران شرکت داروسازی ابوریحان برگزار گردید. همچنین در همین راستا دو کلاس آموزشی جهت پرسنل با موضوعات زیر برگزار گردید .

 1-  شناخت / پیشگیری / درمان اعتیاد (با محوریت رابطه مشکلات روانی با اعتیاد) 
2-مهارتهای زندگی و ارتباطی بین فرزندان و والدین (با محوریت مدیریت استرس و خشم / حل مساله)