اخبار
icon
برپایی نمایشگاه سازمان تامین اجتماعی مورخ 94/05/12 الی 94/05/14

نمایشگاه سازمان تامین اجتماعی با شعار تامین اجتماعی سرمایه گذاری و توسعه پایدار از تاریخ 94/05/12 تا 94/05/14در محل اجلاس سران با حضور شرکتهای اقتصادی تامین اجتماعی برگزار گردید . این نمایشگاه در ساعت 16:30 با سخنرانی آقای دکتر نوربخش و اهداء لوح و تندیس یادبود توسط ایشان به پایان رسید .

طی روزهای برگزاری نمایشگاه ، غرفه شرکت داروسازی ابوریحان مورد توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه قرار گرفت .
شایان ذکر است جناب آقای دکتر نوربخش (ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی) نیز در تاریخ  94/05/13و جناب آقای دکتر عصاری (معاون محترم هلدینگهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و آقای آبکار (معاون محترم مالی- اقتصادی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و هیئت همراه در تاریخ 94/05/13 از غرفه شرکت داروسازی ابوریحان بازدید داشتند .