گواهی ثبت دارو در وزارت بهداشت ترکمنستان- سال 1390
 
پماد آنتی هموروئید :
 
شیاف آنتی هموروئید 
 
آمپول پروژسترون 25 
 
 
شیاف استامینوفن 125 
 
شیاف استامینوفن 325
 
 
شیاف بیزاکودیل 10
 
 
شیاف گلیسیرین1