دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از شانزدهمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف  کنندگان – سوم اسفند سال 1395