دریافت نشان زرین استقامت ملی در تولید و خدمات و گواهینامه بین‌المللی ics Group از اتحادیه اروپا و لوح سپاس – نهم اسفندماه سال 1395