دریافت تقدیر نامه از جناب آقای دکتر شانه ساز مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین جهت کسب مقام برتر در پیشبرد مناسب پروژه پایپ لاین طلایی گروه دارویی تامین  – 23 اسفندماه 1395