دریافت تندیس و لوح سپاس ازدومین اجلاس سران و مدیران عالی رتبه صنعت و اقتصاد کشور و کسب امتیاز و رتبه عالی در حوزه رضایتمندی مشتریان(بزرگترین طرح ملی سپاس ) آبان 1390