دریافت استاندارد جایزه بین الملل (TQA-pharmacy) کیفیت و تکنولوژی برتر ونشان زرین موفیقت سازمانی از دوازدهمین همایش زنجیره موفقیت سازمانی شهریور 1394