حضور شرکت داروسازي ابوريحان در اولين نمايشگاه تخصصي بين المللي فارماکوپه دامپزشکي ايران دي ماه 97

حضور شرکت داروسازي ابوريحان در اولين نمايشگاه تخصصي بين المللي فارماکوپه دامپزشکي ايران دي ماه 97

حضور شرکت داروسازي ابوريحان در اولين نمايشگاه تخصصي بين المللي فارماکوپه دامپزشکي ايران در مورخ 3-6 دي ماه 97

همزمان با حضور در اولين نمايشگاه تخصصي بين المللي فارماکوپه دامپزشکي ايران شرکت داروسازي ابوريحان همراه با دامپزشکان و اساتيد اين حوزه و جمعي از همکاران از سه محصول جديد خود به نامه هاي 1-پوويدين آيوداين10% 2-پوويدين آيوداين3% (تيت ديپ) 3-گليسيرين بده رونمايي کرد و رياست کل سازمان دامپزشکي جناب آقاي دکتر رفيعي پور نيز در همان ساعت اول آغاز به کار در نمايشگاه حضور يافتند و آقاي دکترمهدوي نژاد مديرکل دفتردارو و درمان سازمان دامپزشکي از غرفه مشترک رازک و ابوريحان ديدن فرمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English