بازديد اعضاي محترم موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي

بازديد اعضاي محترم موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي

بازديد جمعي از کلينيسين هاي دامپزشکي موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي و داروخانه داران و کلينيسين هاي استان خراسان رضوي از خط توليد محصولات دامپزشکي شرکت داروسازي ابوريحان در راستاي گسترش همکاري با اين موسسه و با هدف حمايت از کالاي ايراني انجام پذيرفت

 

English