مناقصه خارجی 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 97 02  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/29  به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

مقدار

نام ماده

350 kg

USP/NF  استروژن کونژوگه

1 kg

BP دزوژسترل میکرونایزد

20 kgs

USP/NF- آتراکوریوم بزیلات

3  MT

In House ارلیستات

10 kg

500 IU/G ویتامین ای آلفا توکوفرول پتنسی

1 kg

رتینول پالمیتات ویتامین آ

1 kg

100000 IU/G کوله کلسیفرول پتنسی    ویتامین د3

 

  فرم FC 97 02