مناقصه خارجی 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 97 04  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16 / 04 /97 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

مقدار

نام ماده

ردیف

تن

15

آلومینیوم فویل بدون چاپ 70 میکرون

1

کیلوگرم

20

آتراکوریوم بزیلات

2

کیلوگرم

200

استروژن کونژوگه

3

گرم

40

کلسی پوتریول انهید روس

4

گرم

250

کلوپروستنول سدیم

5

تن

دیکلوفناک سدیم میکرونایزد بروماین فری ( گرید تزریقی )

6

کیلوگرم

100

فروزماید

7

گرم

300

فلودروکورتیزون استات میکرونایزد

8

کیلوگرم

3

فلوئوسینولون استات میکرونایزد

9

کیلوگرم

5

گالانتامین هیدرو بروماید

10

کیلوگرم

50

جنتامایسین سولفات

11

کیلوگرم

100

هیدروکورتیزون استات میکرونایزد

12

کیلوگرم

5

ال لئوسین

13

تن

20

لاکتوز منوهیدرات مش 200

14

کیلوگرم

5130

سزام اویل (گرید تزریقی)

15

تن

2

ارلیستات

16

کیلوگرم

5

میدازولام هیدروکلراید

17

کیلوگرم

20

نیترازپام

18

کیلوگرم

75

مسالامین (با پارتیکل سایز90% زیر50 میکرون)

19

کیلوگرم

200

پرگابالین

20

تن

1

فنیل بوتازون بیس

21

کیلوگرم

7

ریواروکسابان

22

کیلوگرم

200

رابپرازول سدیم

23

کیلوگرم

250

سوربیتان مونواولئات

24

کیلوگرم

600

تستوسترون انانتات

25

کیلوگرم

15

اتینیل استرادیول

26

کیلوگرم

38400

ساپوسیر NA15 (H15)

27

کیلوگرم

60800

ساپوسیر NAS50 (W35)

28

کیلوگرم

4

اپلرنون

29

 
فرم : FC 97 04