مناقصه خارجی

 

 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 97 08  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/08/27به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

ردیف

نام ماده

مقدار
1 آمیوداران 10  کیلوگرم
2 اتومیدیت 1  کیلوگرم
3 لابتالول 6  کیلوگرم

 

 فرم FC 97 08 

 

English