مناقصه خارجی

 

 

اگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 97 06  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/07/08 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

                           

ردیف نام ماده                                                      مقدار
1 آتراکوریوم 25 میلیون واحد
2 بتامتازون بیس میکرونایزد 10 کیلوگرم
3 بیزاکودیل 70 کیلوگرم
4 استروژن کونژوگه 200 کیلوگرم
5 دیکلوپروستنول سدیم 100 کیلوگرم
6 دزوژسترول میکرونایزد 2 کیلوگرم
7 دروسپیرونون میکرونایزد 25 کیلوگرم
8 استرادیول بنزوات 4 کیلوگرم
9 فروزماید 100 کیلوگرم
10 هیدروکسی پروژسترون کاپروات 600 کیلوگرم
11 لونورژسترول میکرونایزد 70 کیلوگرم
12 لووتیروکسین سدیم 5 کیلوگرم
13 مسالاسین (پارتیکل سایز90% زیر 20میکرون) 1500 کیلوگرم
14 میرج اس 20 (پی ای جی 20 استئارات) 80 کیلوگرم
15 ناندرولون دکانوات 30 کیلوگرم
16 اکساندرولون 1 کیلوگرم
17 فنیل بوتازون بیس 2 تن
18 پردنیزولون بیس 250 کیلوگرم
19 پریلوکائین بیس 40 کیلوگرم
20 پروژسترون میکرونایزد 2 تن
21 رالوکسیفن هیدروکلراید میکرونایزد 25 کیلوگرم
22 تیزانیدین هیدروکلراید 20 کیلوگرم
23 ویرجین کستراویل تزریقی 1 تن
24 زولپیدم تارترات 30 کیلوگرم

 : در تاریخ 1397/07/03لیست زیر افزوده شد

ردیف نام ماده  مقدار
1 اپلرنون 10 کیلوگرم
2 دیکلوپروستنول سدیم 100 گرم
3 آلفا متیل پردنیزولون استات استریل میکرونایزد  75 کیلوگرم
4 هگزلین گلایکول 500 کیلوگرم

    

فرم : FC 97 06

English