مناقصه خارجی

 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرمFC 99 01  تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 99/01/18  به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

نام ماده مقدار
بیزوپرولول فومارات 20 kgs
کلسی پوتریول انهیدروس 100 grams
کلومیفن سیترات میکرونایزد 20  kgs
کلوتریمازول  میکرونایزد 45  kgs
Latest USP-NFاستروژن کونژوگه  300  kgs
Latest USP- BP-NF  دیکلوفناک سدیم بروماین فری 3500 kgs
دینوپروست تروماتامین                     4 kgs  
Latest BP اتومیدیت 1500 grams
فنوفیبرات میکرونایزد  

4000 kgs

Latest USP/NFفیناستراید میکرونایزد   

200 kgs

فلونکسین مگلوماین 200 kgs
w35 هاردفت 38400  kgs
Latest USPآیودیکسانول   

600   kgs

USP-NF آیوهگزول   

100 kgs

USP-NF کتوپروفن  

150  kgs

Latest USP/EP/BPسولامر کربنات   

350  kgs

تنوفویر دیزوپروکسیل فومارات  

350  kgs

ترانگزامیک اسید  

1000  kgs

                                                                                                                                                                                                               FC 9901

 

 

 

 

 

English