مناقصه خارجی

 

 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 98 05 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

نام ماده مقدار
آتراکوریوم بزیلات 30 kgs
آمیودارون هیدروکلرایدLatest USP  20 kgs
بتامتازون  بیس 10 kgs
بوسرلین استات 20 grams
 استروژن کونژوگهLatest USP-NF    300  kgs
کلسی پوتریولUSP/BP 80 grams
کلومیفن سیترات میکرونایزد 6 kgs
دینوپروست ترومتامینBP  

4 kgs

فروزماید  

100 Kgs

هایپروملوزفتالات(Grade Hp55) 600 kgs
لاکتوزمونوهیدرات مش200  

30000 Kgs

 لاینسترنول میکرونایزدBP  

20 kgs

 مدروکسی پروژسترون استات میکرونایزدLatest USP/NF  

30 kgs

متیل تستوسترون میکرونایزدUSP/BP  

13200 grams

 ناندرولون دکانواتUSP/BP  

30 kgs

اوکترئوتاید استات  

40 grams

ارلیستات  In House  

1500 kgs

 اکساندرولون  میکرونایزدUSP/NF  

1400 grams

پروژسترون میکرونایزد  BP  

3000 Kgs

 استانزولول میکرونایزدBP-USP  

2800 grams

 سوکسینیل کولین کلرایدBP  

20 kgs

سولفادیازین بیسBP 1000 kgs
 تاکرولیموسIn House 1500 grams
ترانگزامیک اسید  

25 kgs

والسارتان میکرونایزدUSP   

5000 Kgs

 

 

 

 

 

English