مناقصه خارجی

 

 

آگهی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

شرکت داروسازی ابوریحان در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تولید کنندگان و فروشندگان اقلام ذیل تقاضا می شود قیمت مواد اولیه را با تکمیل فرم FC 97 10  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/01به آدرس ایمیل : purchase@aburaihan.com  ارسال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  02177716660 تماس حاصل فرمایید.

مواد اولیه مورد نیاز:

ردیف

نام ماده

مقدار
1 آلومینیوم فویل شیاف 70 میکرون بدون چاپ 15000 کیلوگرم
2 آلومینیوم فویل شیاف چاپدار 15500 کیلوگرم
3 آرلاسل 83 950 کیلوگرم
4 آتراکوریوم 30 کیلوگرم
5 بتاسیکلودکسترین 100 کیلوگرم
6 بیزاکودیل 70 کیلوگرم
7 بوپارواگون 80 کیلوگرم
8 کلوپروستنول سدیم 100 گرم
9 استروژن کونژوگه 350 کیلوگرم
10 دیکلوفناک سدیم گرید تزریقی 3000 کیلوگرم
11 دروسپیرونون 40 کیلوگرم
12 دیوالپروئکس 2000 کیلوگرم
13 اتینیل استرادیول 15 کیلوگرم
14 فنوفیبرات 4000 کیلوگرم
15 فلودروکورتیزون استات میکرونایزد 300 گرم
16 فلوئوسینولون 3 کیلوگرم
17 جنتامایسین سولفات 125 کیلوگرم
18 هپارین سدیم 16000 میلیون واحد
19 هیدروکسی پروپیل سلولز 100 کیلوگرم
20 کتورولاک ترومتامین 200 کیلوگرم
21 ال لوسین 20 کیلوگرم
22 مژسترول استات میکرونایزد 150 کیلوگرم
23 مزالازین (90 درصد زیر20 میکرون) 2500 کیلوگرم
24 متیل پردنیزولون استات استریل میکرونایزد 75 کیلوگرم
25 میرج 20 (پی ای جی 20 استئارات) 1400 کیلوگرم
26 ارلیستات 1500 کیلوگرم
27 مپریدین هیدروکلراید(پتیدین هیدروکلراید) 90 کیلوگرم
28 پلی سوربات 80 تزریقی 50 کیلوگرم
29 پرگابالین 500 کیلوگرم
30 پروژسترون میکرونایزد 1000 کیلوگرم
31 رابپرازول سدیم 250 کیلوگرم
32 تاکرولیموس 2 کیلوگرم
33 توپیرامات 3 کیلوگرم
34 ویال 10 میلی گرمی بیرنگ تیپ یک 2000000 عدد
35 ویال 10 میلی گرمی تیره تیپ یک 1500000 عدد
36 ویال 50 میلی گرمی بیرنگ تیپ یک 250000 عدد
37 ویال 50 میلی گرمی تیره تیپ سه 500000 عدد
38 ویال 50 میلی گرمی تیره تیپ یک 350000 عدد
39 متولوز 90SH (هایپرملوز) 1200 کیلوگرم
40 کتوپروفن 250 کیلوگرم
41 مونته لوکاست 10 کیلوگرم

 

 فرم FC 9710 

 

English