معرفی و انتصاب شایسته جناب آقای دکتر پیام سیفی

معرفی و انتصاب شایسته جناب آقای دکتر پیام سیفی

در مورخ 1396/12/20 جناب آقای دکتر پیام سیفی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب گردیدند .
جلسه معارفه ایشان با حضور مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین جناب آقای دکتر رضوانی فر ، معاون محترم مالی اقتصادی شرکت ابوریحان جناب آقای اللهیاری و  تعدادی از معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و ابوریحان در محل شرکت TPICO برگزارگردید.
ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی موفقیت روز افزون
English