محصولات جديد داروسازى ابوريحان كه توليد شده و به زودى وارد بازار مى شوند

محصولات جديد داروسازى ابوريحان كه توليد شده و به زودى وارد بازار مى شوند

قرص اُكسابن(اكساندرولون) ٢ميلى گرم جهت افزايش وزن به دنبال كاهش وزن برخى اختلالات خاص مانند جراحى،تروماو… ايجاد مى شود و براى درمان عوارض از دست دادن پروتئين و مصرف طولانى كورتيكواستروئيدها و همچنين جهت تسكين نوع خاصى از درد استخوان به كار مى رود.
قرص داپوديلى( داپوكستين) ٣٠ميلى گرم كه در درمان انزال زودرس در آقايان به كار مى رود.
قرص دينوول(داينوژست) ٢ميلى گرم كه در درمان اندومتريوز خانم ها به كار مى رود.

English