مجامع عادی و فوق العاده داروسازی ابوریحان برگزار شد

مجامع عادی و فوق العاده داروسازی ابوریحان برگزار شد

افزایش 55 درصدی سرمایه و تقسیم 90 درصدی سود
مجامع عادی و فوق العاده داروسازی ابوریحان با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد و پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 55 درصدی به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی داروسازی ابوریحان، مهندس میثم نورمحمدی مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه ابوریحان یکی از بهترین عملکردهای فروش و سودآوری را در بین شرکت های داروسازی در سال گذشته دارا بوده گفت: با هدف جهش تولید و توسعه بازارهای هدف داخلی و خارجی، با فروش 422 میلیارد تومان و کسب 133 میلیارد تومان سود موفق به ثبت افزایش فروش 69 درصدی و سودآوری کم سابقه 123 درصدی شده ایم.
وی داروسازی ابوریحان را شرکتی صادرات محور خواند و افزود: در سال 1398 موفق شدیم به 9 کشور ، صادرات داشته باشیم و خوشحالم عرض کنم به زودی کشورهای جدیدی به عنوان مقاصد داروهای ابوریحان در جهان شناخته خواهند شد.
مهندس نورمحمدی ضمن اعلام آن که در سال 98 سود هر سهم ابوریحان با بیش از 200درصد افزایش به رقم 3440 ریال رسیده است، پیشنهاد هیات مدیره را مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از 388 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ارائه داد.
مدیرعامل هولدینگ داروپخش نیز به عنوان رییس مجمع از تلاش های صورت گرفته در ابوریحان و گام های بلند این شرکت در راستای جهش تولید، افزایش فروش، ارز آوری و شفاف سازی قدردانی کرد.
در پایان علاوه بر تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه 55درصدی، 90 درصد سود هر سهم معادل 3095 ریال به سهامداران به صورت نقدی تعلق گرفت.

English