قهرمانی تیم فوتسال شرکت داروسازی ابوریحان

قهرمانی تیم فوتسال شرکت داروسازی ابوریحان

در این دوره از مسابقات که تیم‌های «سازمان غذا و دارو»، «شرکت داروسازی ابوریحان»، و دو تیم « پارس دارو-الف» و « پارس دارو-ب حضور داشتند در دیدار پایانی تیم فوتسال ابوریحان با غلبه بر تیم سازمان غذا  ودارو توانست به مقام قهرمانی دست یابد
English