صادرات

شركت داروسازي ابوريحان  معتقد است که مشتری پادشاه است و جدا از صادرات متعارف موجود، درهای این شرکت به روی همه باز است. محصولات داروسازي ابوريحان قابل رقابت
و عرضه در بازارهاي بين المللي هستند چرا كه اين شركت مواد اوليه محصولات خود را از بهترين و معتبرترين منابع  موجود تهيه و كنترل فرآيند محصول و تست هاي آناليز را مرحله به مرحله
انجام مي دهد.

شرکت داروسازی ابوریحان دارای لیسانس تولید محصولات دارویی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران است.
 گواهینامه های معتبر شرکت ابوریحان به شرح زیر است :
•    گواهینامه سیستم مدیریتی زیست محیطی (EN ISO 14001:2004)
•    گواهینامه مدیریت کیفیت (EN ISO 9001:2000)
•    گواهینامه مدیریت امنیت و بهداشت شغلی (BS OHSAS 18001:2007)
•    گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
•    GMP برای داروهای انسانی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران)
•    GMP داروهای حیوانی (سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی )
•    GMP (وزارت بهداشت اوگاندا)

درحال حاضر بسياري از محصولات اين شركت به كشورهايي همچون ازبكستان ،تاجيكستان، اوكرين و افغانستان ،عراق و غیره صادر و درآن مناطق به ثبت رسيده است.
اين شركت به منظور دستيابي به بازارهاي بين المللي تلاش بي شائبه خود را بر پايه کیفیت، صداقت و خدمت به مشتري قرار داده است . مديريت portfolio محصولاتو بسته بندي هاي
سفارشي محصولات صادراتي مطابق با الزامات جمعيت شناختي کشورهای هدف صادراتی صورت مي گيرد .

اسامی نمایندگان داروسازی ابوریحان در کشورهای صادراتی مربوطه به شرح زیر است

ردیف

نام نماینده

کشور

محصول

نام تجاری

نام ژنریک

1

کمساب LTD

اوکراین

استرلان ®

قرص اتینیل استرادیول 0.05 میلی گرم

استرلان ®

قرص اتینیل استرادیول

 0.5 میلی گرم

اووسپت ® HD

کنتراسپتیو HD

اووسپت ® LD

کنتراسپتیو LD

2

شرکت داروسازی فارم اینترنشنال عبیدی

ازبکستان

پماد آنتی هموروئید

شیاف آنتی هموروئید

اووسپت ® HD

کنتراسپتیو HD

اووسپت ® LD

کنتراسپتیو LD

قرص پردنیزولون  5 میلی گرم

استرومارین ®

قرص استروژن کنژوگه 1.25 میلی گرم

استرومارین ®

قرص استروژن کانژوگه 0.625 میلی گرم

استرومارین ®

پماد استروژن کانژوگه 0.625 میلی گرم

آمپول متیل پردنیزولون

تستسترون انانتات

 250 میلی گرم / میلی لیتر

دکابولکس ®

ناندرولون دکانوات

3

شرکت یوشان

ترکمنستان

پماد آنتی هموروئید

شیاف آنتی هموروئید

شیاف استامینوفن

 125 میلیگرم

شیاف استامینوفن

325 میلیگرم

لاکساتور ®

شیاف گلیسیرین 1 گرم

لاکسادیل ®

شیاف بیزاکودیل

10 میلی گرم

فرتیژست ®

آمپول پروژسترون

 25 میلی گرم / میلی لیتر

English