شرکت داروسازی ابوریحان میزبان شوراهای اسلامی

شرکت داروسازی ابوریحان میزبان شوراهای اسلامی

جلسه شوراهای اسلامی کارخانجات شرق تهران در مورخ 11/04/97 در محل شرکت داروسازی ابوریحان برگزار گردید .
در این مراسم که با حضور جناب آقای مهندس جباری رئیس محترم اداره کار شرق تهران و همراه با مسئولین محترم شوراهای اسلامی استان تهران برگزار گردید جلسه آموزشی قانون کار و مسائل مرتبط ، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
English