حضور شرکت داروسازي ابوريحان در نوزدهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران

حضور شرکت داروسازي ابوريحان در نوزدهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران

کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران در تاريخ 25 لغايت 27 دي ماه 1398 در هتل المپيک برگزار گرديد. در اين کنگره نزديک به 1000 نفر از متخصصين پوست سراسر کشور حضور داشتند و شرکت داروسازي ابوريحان به معرفي محصولات پوستي خود از جمله پسوريابت، پسوريامنت، مدوپروک، مومکين و ليکادين پي پرداخت که مورد استقبال متخصصين قرار گرفت.

English