راهنمای مصرف داروهای تخصصی

راهنمای مصرف داروی ®Moduproc

راهنمای مصرف داروی ®Moduproc

داروی مُدوپروك® با اتصال به یک پروتئین داخل سلولی سبب مهار کلسینورین و سرکوب سیستم ایمنی میشود

20180824095552
راهنمای مصرف داروی ®Psoriabet

راهنمای مصرف داروی ®Psoriabet

پماد پسوریابت® باعث سرکوب موضعی سیستم ایمنی و یک اثر ضد التهابی قوی می شود که برای درمان پسوریازیس به کار میرود.

20180824095105
English