دستاوردهای داروسازی ابوریحان در سال ۹۸

دستاوردهای داروسازی ابوریحان در سال ۹۸

دستاوردهای داروسازی ابوریحان در سال ۹۸

  •  مجموع فروش تولیدات دامی و انسانی این شرکت در سال ۹۸ به رقم ۴ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۶۹٪ رشد داشت.
  • ارزش روز شرکت، جهش چشمگیر ۷۹۸ درصدی را که یکی از بالاترین رشدها در میان شرکت‌های کشور است، تجربه کرد.
  • مقدار فروش محصولات صادراتی شرکت نیز با افزایش ۴۶ درصدی روبرو بود.
  • سود خالص شرکت با جهش ۱۲۳ درصدی به ۱۳۳ میلیارد تومان رسید.
  •  سود هر سهم شرکت با بیش از ۲۰۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷ به ۳۲۴۰ ریال رسید.
  •  شرکت موفق شد هزینه های خود را ۱۰درصد کاهش دهد.
  •  محصولات دارویی ابوریحان به بازار ۹ کشور جهان راه یافت و ارزآوری بالایی داشت.
  •  مجمع شرکت برای مجمع منتهی به سال ۹۸، میزان ۵۵درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات تصویب کرد و از ۳۸۸میلیارد ریال به ۶۰۰میلیارد ریال رسید.
English