داروهای جديد هورموني شرکت داروسازي ابوريحان

داروهای جديد هورموني شرکت داروسازي ابوريحان

رونمايي از دو داروي جديد هورموني شرکت داروسازي ابوريحان

کارگاه آموزشي فارماکوتراپي اندومتريوز در پانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران مورخ 17 مهر 98 با سخنراني اساتيد اين حوزه  برگزار گرديد. در اين کارگاه داروي دينوول (نسل چهارم پروژستين ها با نام ژنريک دينوژست) و فميکا (جديدترين داروي ضد بارداري خوراکي حاوي دينوژست و اتينيل استراديول) معرفي و مزاياي آن به تفصيل شرح داده شد و مورد استقبال جمع بزرگي از جامعه متخصصين زنان و زايمان کشور قرار گرفت.

English