بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران توسط انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در تاریخ ۱۲-۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار گردید.

این کنگره با هدف ارایه جدیدترین روش های تشخیصی و درمانی در حوزه بیماری های مغز و اعصاب برگزار و تحقیقاتی که در کشور انجام گرفته در این همایش ارایه گردید تا محققین و متخصصین از دستاوردهای یکدیگر استفاده کنند ؛
در کنار این کنگره در نمایشگاه جانبی ، شرکت های دارویی فعال ایرانی و خارجی در حوزه تولید دارو های مغز و اعصاب حضور داشتند و محصولات جدید خود را برای درمان بیماران مختلف مغز و اعصاب ارایه نمودند.
English