یک قدم به جلو جهت بازار های آفریقایی

یک قدم به جلو جهت بازار های آفریقایی

یک قدم به جلو جهت بازار های آفریقایی
شرکت داروسازی ابوریحان به عنوان اولین تولید کننده دارو های هورمونی در ایران اقدامات مهمی جهت حضور در بازار های آفریقایی و صادرات محصولات خود به کشور اوگاندا را رقم زد این شرکت با توجه به اینکه در سال 2010 برای اولین بار موفق به کسب گواهی GMP از وزارت وبهداشت کشور اوگاندا شده بود برای احیای مجدد این بازار برای دومین بار به همت و تلاش کلیه کارکنان و پرسنل خود توانست موفق به دریافت گواهی GMP در تمام خطوط بازدید شده از سوی اداره داروی اوگاندا در سال 2019 نائل گردد و زمینه های مساعد جهت صادرات محصولات به کشور اوگاندا را مهیا نماید .
با دریافت گواهی GMP اوگاندا و به موازات آن ثبت دو محصول قرص لتروز ول 2.5 م.گ و قرص ال دی در این کشور شاهد توسعه هر چه بیشتر صادرات محصولات دارویی در این بازار خواهیم بود

گواهی GMP اوگاندا

English