بازدید مسئولین محترم بازرسی کل کشور از خطوط تولید شرکت داروسازی ابوریحان

بازدید مسئولین محترم بازرسی کل کشور از خطوط تولید شرکت داروسازی ابوریحان

مسئولین بازرسی کل کشور ضمن بازدید از کلیه خطوط تولیدی این شرکت بالاخص خط تولید ژل ضدعفونی کننده دست ، در جریان روند تولید و مشکلات و موانع موجود در صنعت تولید دارو قرار گرفتند.

English