افزایش ۱۱۵ درصدی تولید و رشد ۶۵ درصدی فروش در داروسازی ابوریحان

افزایش ۱۱۵ درصدی تولید و رشد ۶۵ درصدی فروش در داروسازی ابوریحان

شرکت داروسازی ابوریحان در راستای تداوم عملیاتی کردن شعار جهش تولید، موفق به کسب رکورد بی‌سابقه تولید ۶۳۰ میلیون واحد دارو در ۴ ماهه ابتدای سال شد

مجموع تولید محصولات دامی و انسانی این شرکت در ۴ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن از جهشی ۱۱۵ درصدی خبر می‌دهد

شرکت داروسازی ابوریحان همچنین موفق به ثبت رشد ۶۵ درصدی فروش طی ۴ ماه ابتدای سال شد و مجموع فروش محصولات دامی و انسانی این شرکت به مرز ۲۰۰ میلیارد تومان رسید

مقدار فروش محصولات صادراتی شرکت نیز در این مدت بیش از ۲۷۰ درصد افزایش داشت

English