شرکت داروسازي ابوريحان، اسپانسر سمينار يک روزه کارديوانکولوژي – بيمارستان رجايي

شرکت داروسازي ابوريحان، اسپانسر سمينار يک روزه کارديوانکولوژي – بيمارستان رجايي

سمينار يک روزه کارديوانکولوژي روز پنج شنبه مورخ 26 دي ماه 98 در بيمارستان رجايي برگزار و شرکت داروسازي ابوريحان ميزبان 200 نفر از فلوشيپ ها، متخصصين، رزيدنت ها، پزشکان و پرستاران اين حوزه بود. در اين سمينار که با محوريت ترومبوآمبولي برگزار گرديد، شرکت ابوريحان به معرفي دو داروي جديد خود به نام Apiraban® و Clotox® پرداخت. اين دو دارو جزء دسته ضد انعقادهاي خوراکي جديد مي باشند که مورد استقبال متخصصين قرار گرفت.

 

English