اخبار

مقام های ارشد وزارت بهداشت عمان مهمان شرکت داروسازی ابوریحان

مقام های ارشد وزارت بهداشت عمان مهمان شرکت داروسازی ابوریحان

هیاتی از وزارت بهداشت کشور عمان با همراهی بخش خصوصی صنعت داروی آن کشور هفدهم بهمن ماه 1396 مهمان شرکت داروسازی ابوریحان بودند . این اتفاق با مذاکرات سازنده و بازدید از خطوط تولید همراه بود.
ابوریحان بعنوان یکی از معدود تولیدکنندگان ایرانی است که مجوز ثبت محصولات خود را در کشور عمان از وزارت بهداشت این کشور دریافت کرده است .

ادامه ...
دوره آموزشی آتشنشانی – اطفاء حریق

دوره آموزشی آتشنشانی – اطفاء حریق

براساس الزامات استاندارد IMS و ISO10015 واحد توسعه منابع انسانی با همکاری واحد محترم HSE در مورخ 09/12/94 لغایت 11/12/94 اقدام به برگزاری دوره آموزشی آتشنشانی (اطفاء حریق) بصورت تئوری و عملی جهت کارکنان سازمان نموده است .

ادامه ...
English