اخبار

مقام های ارشد وزارت بهداشت عمان مهمان شرکت داروسازی ابوریحان

مقام های ارشد وزارت بهداشت عمان مهمان شرکت داروسازی ابوریحان

هیاتی از وزارت بهداشت کشور عمان با همراهی بخش خصوصی صنعت داروی آن کشور هفدهم بهمن ماه 1396 مهمان شرکت داروسازی ابوریحان بودند . این اتفاق با مذاکرات سازنده و بازدید از خطوط تولید همراه بود.
ابوریحان بعنوان یکی از معدود تولیدکنندگان ایرانی است که مجوز ثبت محصولات خود را در کشور عمان از وزارت بهداشت این کشور دریافت کرده است .

ادامه ...
English